© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in,  est ut dolor eu eiusmod lorem 2013
Vehicle Mechanic
“Pariatur non nulla culpa excepteur ut ut duis qui. Voluptate quis nisi adipisicing sunt exercitation. Pariatur ut, ad occaecat ex in elit.” Joe Bloggs

Graddage

Non deserunt, mollit culpa dolor officia. Qui eu anim sit adipisicing fugiat consequat sunt? Sint lorem est fugiat dolor ea dolore fugiat dolore exercitation. Do cupidatat aliquip.
© 2019 Carl Lindstrøm                                                  opdateret d. 25 juni 2019
“EnergiTjek 8 Pro, er et energiregnskabsprogram der er beregnet til at holde regnskab med alle hjemmets energiformer, el, naturgas, vand, fjernvarme, olieforbrug fast brændsel og solceller.

Graddage

EnergiTjek.dk

Teknologisk Instituts

graddagesystem

Juni måned 2019 havde 0 graddage, hvilket er  var det samme som juni 2018 Fyringssæsonen 2018/2019 havde 2.311 graddage, hvilket er ca. 5% mindre end fyringssæsonen 2017/2018 (2.423), og ca. 21% mindre end normalåret (2.906). Energiforbruget til rumopvarmning fra fyringssæsonens start er ca. 5% mindre end samme tidspunkt sidste år og ca. 21% mindre end normalåret. Graddagetællingen ophørte fra og med den 15. maj 2019.  TI's graddagetælling starter, når døgnmiddeltemperaturen (ude) kommer ned på 12°C og derunder i mindst 3 sammenhængende døgn. Tallene er baseret på målinger foretaget af DMI ved Landbohøjskolen i København. Pressemeddelse fra Teknologisk Institut - juni 2019.
Programmet indeholder også oplysninger om graddage, som bruges som sammenlignings- grundlag i el., naturgas, fjernvarme  og olie databaserne. Graddage er et mål for hvor koldt det har været, og hvor meget energi der  bruges til rumopvarmning. Tallet beregnes som forskellen mellem middeltemperaturen ude, og en temperatur  på 17 grader. Med graddagetallet kan man hver måned sammenligne energi- forbruget med et normalår. Et normal år er et gennemsnit af graddage for årene 1941 til 1980. Graddage beregnes løbende af Danmarks Teknologiske Institut. Et døgns graddage beregnes som udetemperatur mindre end 17 grader C., er udetemperaturen f.eks. 10 grader C., svarer det  til 7 graddage. Der beregnes ikke graddage i Juli og August. Energiforbruget til brugsvand beregnes ikke, da det er det samme måned for måned. Oplysninger om aktuelle graddage kan hentes  www.teknologisk.dk

Om graddage

Graddage for 2016 Graddage for 2016